14 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΣΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το εγκεκριµένο πλαίσιο Οργανωτικής Διάρθρωσης της Κεντρικής Διοίκησης του Κόµµατος. 
2. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισµού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόµµατος. 
3. Την εύρυθµη λειτουργία των κοµµατικών οργανώσεων. 
4. Την ανάγκη στελέχωσης της Γραµµατείας Οργανωτικού µε σκοπό την εξασφάλιση πληρέστερης κάλυψης και αρτιότερης οργάνωσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Τον ορισµό του κ. Μπόζου Ιωάννη ως Τοµεάρχη-Σύνδεσµο µεταξύ της Γραµµατείας Οργανωτικού και της Νοµαρχιακής Οργάνωσης Αργολίδας. 

2. Τον ορισµό του κ. Πλακοκέφαλου Θεµιστοκλή ως Τοµεάρχη -Σύνδεσµο µεταξύ της Γραµµατείας Οργανωτικού και της Νοµαρχιακής Οργάνωσης Λακωνίας. 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου